O firmie

Tech-Mal- lakiernia proszkowa

Tech-Mal to profesjonalna firma świadcząca usługi w zakresie lakiernictwa. W naszej działalności wykorzystujemy techniki lakiernicze i pomocnicze, takie jak:

Malowanie mokre

Malowanie mokre jest najbardziej tradycyjną i klasyczną metodą nakładania farby na powierzchnię w celu ochrony jej przed korozją i zapewnienia właściwego wyglądu. Nowoczesne systemy funkcjonujące w tej dziedzinie pozwalają na zminimalizowanie ujemnego wpływu rozprowadzanych farb na środowisko. Takie mokre malowanie wskazane jest przy dużych powierzchniach ze względu na to, że farba rozprowadzana jest pod ciśnieniem w sposób natryskowy, przy zastosowaniu specjalnie do tego przeznaczonych pistoletów. Malowanie odbywa się w specjalnie przeznaczonych pomieszczeniach tak, aby na świeżo pomalowana powierzchnię nie osiadał kurz czy brud. Do malowania mokrego stosuje się farby o różnych właściwościach pozwalające na uzyskanie odpowiedniej ochrony powłoki i oczekiwanej dekoracji. Są to farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne czy też chemoutwardzalne. Mogą to być farby olejno-żywiczne, ftalowe, emulsyjne i dyspersyjne, akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe, winylowe i nitrocelulozowe. Zaletą takiego malowania jest to, że szybko można pomalować dużą powierzchnię w sposób bardzo dokładny.

Malowanie proszkowe

Farba w postaci proszku (naelektryzowanych cząsteczek) nanoszona jest na elementy metalowe. W następnej kolejności malowana powierzchnia jest utwardzana w wysokiej temperaturze czy też jest poddawana działaniom promieniowania UV. Dzięki temu zabiegowi uzyskuje się powierzchnię odporną na zniszczenia, korozję, mechanicznie uszkodzenia, chemikalia. Zaletą tego rodzaju malowania jest to, że nie emituje substancji szkodliwych do środowiska np. rozpuszczalników. Farbę nanosi się jednokrotnie, a grubość uzyskanej warstwy jest porównywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalnikowej. Natomiast w procesie utwardzania powłoki nie występuje emisja szkodliwych substancji do atmosfery. Farby proszkowe są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przede wszystkim dla ludzi. Posiadają atesty, które pozwalają na kontrakt z żywnością i woda pitną. Na rynku są dostępne farby o szerokiej barwie kolorów, a także fakturze na polakierowanej powierzchni.

Śrutowanie i piaskowanie

W największym skrócie śrutowanie polega na wygładzeniu powierzchni w celu przygotowania do malowania. W ten sposób można usunąć stare powłoki lakiernicze, rdzę, czy powłoki malarskie i uzyskać powierzchnię idealnie oczyszczoną. W konsekwencji nakładana farba zostanie poddana silniejszemu wiązaniu. Wykorzystujemy w tym procesie ścierniwa (śrut metaliczny oraz korund, czyli ścierniwo niemetaliczne) pochodzące od renomowanych dostawców.

Piaskowanie to również proces doprowadzający do wygładzenia powierzchni bądź ukształtowania jej w odpowiedni sposób. Jednak tu używa się innego materiału ściernego niż w przypadku śrutowania. Wykorzystuje się do tego celu materiał taki jak: drobiny piasku, rozdrobnione szkło, szlaka, żużel czy nawet kawałki skorupek od orzechów.

Metodę śrutowania bądź piaskowania stosujemy przed:

  • malowaniem mokrym,
  • malowanie proszkowym,
  • metalizacją natryskową,
  • galwanicznym nanoszeniem powłok,
  • gumowaniem,
  • klejeniem,
  • powlekaniem tworzywami sztucznymi.